Wave Wave Wave Wave Wave Wave Wave
Projecten2023-03-31T10:55:04+00:00

PROJECTEN

Wij werken voor een breed scala aan opdrachtgevers in het maatschappelijk domein, waaronder gemeenten, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en scale-ups.

Hieronder een selectie van projecten.

De wereld kan niet meer zonder techniek. Voedsel, huizen, wegen, medische zorg, verwarming, licht. Het zou er allemaal niet zijn zonder techniek. Techlands is een techniek-brede samenwerking tussen opleiders, bedrijven en overheid in en rond Zaanstreek-Waterland. Het doel van de samenwerking is om het tekort aan technisch personeel verder terug te brengen en te zorgen dat meer mensen zich een leven lang blijven ontwikkelen in de techniek.

Springtij heeft als kwartiermaker een rol vervuld in het opzetten van de samenwerking, en is nu projectleider om de samenwerking te verduurzamen.

Website Techlands

Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland is heeft een wettelijke taak in het verdelen van belastinggeld voor de zorg aan verzekeraars en gemeenten. ZIN heeft zich als doel gesteld om te zorgen voor betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg voor alle Nederlanders. Dit vraagt een andere manier van werken.

Springtij begeleidt het proces om te komen tot een lerende organisatie, een organisatiestructuur die op orde is en om de verbindingen binnen en buiten de organisatie te versterken. We begeleiden dialoogsessies om de verandering in de hele organisatie te laten werken. Ook heeft Springtij het plaats- en tijdonafhankelijk werken geïntroduceerd vanuit eigenaarschap en transparante afspraken.

Website Zorginstituut

IN Amsterdam

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) trekt veel internationale bedrijven aan en gevestigde bedrijven breiden groots uit. Internationaal talent is cruciaal om een innovatieve regio te blijven. Naast huisvesting en werk is de aanwezigheid van goed internationaal onderwijs randvoorwaarde nummer 1 voor internationals om zich ergens te vestigen. De bestaande internationale scholen kennen lange wachtlijsten en bedrijven geven aan dat potentiële werknemers niet komen omdat ze hun kinderen niet kwijt kunnen. Dit is een regionaal probleem.
Springtij werkte van 2016 tot en met 2019 als programmamanager om onderwijs en huisvesting voor internationals te verbeteren in de Metropoolregio Amsterdam.

Website IN Amsterdam

International Community Platform (ICP)

ICP heeft als doel om de kwaliteit van het internationale woon, werk en leefklimaat te verbeteren in Nederland. Dit doet ICP door samen met haar partners relevante thema’s te onderzoeken op basis waarvan ze pragmatische verbetervoorstellen doet richting overheid, dienstverleners en (internationale) werkgevers.
Het zorgsysteem is bijvoorbeeld voor Nederlanders al lastig te begrijpen, laat staan voor mensen die de taal niet spreken en gebruiken niet kennen. ICP heeft de afgelopen zes jaar voor de thema’s gezondheidszorg, huisvesting, openbaar vervoer, kinderopvang en carrière onderzocht wat het verschil is tussen de behoefte van internationals en het daadwerkelijke lokale aanbod, en met welke pragmatische acties deze kloof verkleind kan worden. In 2014 en 2015 maakte Springtij inzichtelijk wat de impact is geweest en actualiseer de aanbevelingen. Daarnaast coördineerde Springtij de inhoud van de jaarlijkse Captains Conference en het International City Podium.

Website ICP

Hiermstra & De Vries

Hiermstra en De Vries organiseert jaarlijks het Koers festival over het slim en toekomstbestendig organiseren van publieke organisaties en maatschappelijke vraagstukken. Springtij verzorgde in 2018 samen met de toekomstdenkers van Monnik tijdens dit festival de sessie “mapping the future: masterclass toekomstdenken” Aan het einde van deze sessie kijk je gegarandeerd anders tegen de wereld aan en heb je inzicht in de mogelijke impact van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen voor de samenleving over 50 jaar. Zelfrijdende auto’s, de manager als platform en industrie 4.0: wat betekenen deze en andere ontwikkelingen voor de rol van de overheid? De conclusie: we zullen voor fundamentele maatschappelijke keuzes worden geplaatst!

Website Koers 2018

Centering Healthcare

Het vanuit Amerika overgenomen zorgconcept Centering brengt mensen met dezelfde gezondheidsvraag bij elkaar om zorg te krijgen in een ondersteunende leeromgeving.
Springtij heeft Centering Nederland begeleid bij het opzetten van de stichting en adviseert nu strategisch niveau over de verder uitrol van het concept. Daarnaast is Springtij actief betrokken bij de lopende projecten en is Karin bestuurslid geworden.

Website Centering

Masterclass future proof organising

Deze masterclass is een initiatief van Springtij en Monnik en neemt je mee naar de toekomst. Hoe ziet de wereld er over 50 jaar uit? Wat is de impact van zelfrijdende auto’s, blockchain of industry 4.0? Wat betekent dit voor je bedrijf of organisatie? Aan het einde van deze interactieve sessie kijk je gegarandeerd anders tegen de wereld aan en heb je aanknopingspunten hoe jullie bedrijf of organisatie de komende jaren kan doorontwikkelen tot een toekomst-proof organisatie.
Monnik onderzoekt en interpreteert lange termijn sociale, economische en technologische krachten op basis waarvan zij verbeeldingen maken van duurzame en inclusieve toekomsten voor overheden en bedrijven.

Website Monnik
monnik logo